دانش نامه تجهیزساختمان

دسته بندی کابل ها بر اساس کد گذاری کابل ها

کد گذاری کابل ها

کد گذاری کابل ها

انواع کابل ها

۱- کابل فشار ضعیف

۲- کابل فشار متوسط

۳- کابل فشار قوی

دسته بندی کابل های فشار ضعیف :

۱- کابل افشان

۲- کابل نصب ثابت (مفتولی و نیمه افشان)

۳- کابل آلومینیوم

۴- کابل سرب دار

۵- کابل ابزار دقیق

۶- کابل نسوز

۷- کابل کواکسیال

 

کد گذاری کابل های افشان :

NYAF

NYLHY

NYMHY

CU/PVC/PVCHO7VV-K 45750 V

NYSLY

NYSLCY-O-J

NYSLYCY

NYFLY

CU/PVC/PVC,-0.6/1.0V

 

کد گذاری کابل نصب ثابت (مفتولی و نیمه افشان)

BCW

NYA

NYY

NYY-O-J, 0.6/1.0 KV

NYCY-NYCWY-NYSY, 0.6/1.0 KV

NYRY

NYBY

N2XY, 0.61.0 KV Single Core

N2XY, 0.61.0 KV Multi Core

N2XCY-N2XCWY-N2XSY, 0.6/1.0 KV

N2XY, 0.6/1.0 KV

N2XYBY, 0.6/1.0 KV

 

کد گذاری کابل های آلومینیوم

NAYY, Single Core , 0.6/1.0 KV

NAYY, Multi Core , 0.6/1.0 KV

NA2XY, Single Core , 0.6/1.0 KV

NA2XY, Multi Core , 0.6/1.0 KV

NA2XRY

NA2XBY

NFA2X, 0.6/1.0 KV

 

کد گذاری کابل سرب دار

NYKY

NYKYRY

N2XKY

N2XKYRY

 

کد گذاری کابل ابزار دقیق

RE-2Y(ST)Y

RE-2Y(ST)Y-PIMF

RE-2Y(ST)2YRY

RE-2Y(ST)2YRY-PIMF

RE-Y(ST)Y Singel

RE-Y(ST)Y-PIMF

RE-Y(ST)Y Multi-Core

RE-Y(st)YRY-Singel/ 300/500 V

RE-Y(ST)YRY-PIMF

RE-Y(st)YRY Multi-Core/ 300/500 V

 

کد گذاری کابل نسوز

N2XH

N2XHRH

RE-2X(ST)H-PIMF

RE-2X(ST)HRH-PIMF

 

کد گذاری کابل فشار متوسط

N2XSY

N2XSEY

NA2XSYRY

N2XSEYRY

N2XSYRY

N2XSYBY

N2XSYKYRY

N2XSEYBY

NA2XSY

NA2XSYBY

NA2XSEYRY

NA2XSEYBY

 

نحوه کد گذاری کابل

براساس استاندارد بین المللی VDE شماره ۰۲۷۱ کابل‌های قدرت و کنترل به صورت زیر کد گذاری می‌شوند.
در استاندارد آلمانی که در ایران معمول شده است ساختمان کابل‌ها با حروف الفبا مشخص می‌شود. در این روش حرف اول جنس هادی، حرف دوم عایق سیم‌ها، قسمت بعد معین کننده نوع غلاف، قسمت بعد مشخص کننده نوع ذره است و نهایتا قسمت آخر جنس روپوش خارجی را مشخص می‌کند.

نحوه کد گذاری کابل‌های فشار متوسط با عایق PVC و PE طبق استاندارد VDE
۱- رشته:
N.: کابل با هادی مسی
NA: کابل نرم شده با سیم آلومینیومی
Y.: عایق از نوع پلی وینیل کلراید (PVC) (اولین y. در ردیف علامتگذاری)
۲Y: عایق از نوع پلی اتیلن (PE) (اولین ۲y در ردیف علامتگذاری)
۲X: عایق از نوع پلی اتیلن کراس لینک شده (XLPE) (اولین ۲y در ردیف علامتگذاری)

۲- هادی‌های هم مرکز:
C.: هادی مسی هم مرکز
CW: هادی مسی خالص هم مرکز بفرم پیچیده شده
CE: هادی مسی هم مرکز برای کابل‌های سه مغزی
S.: شیلد مسی
SE: شیلد مسی برای هر مغزی مجزا از کابل سه مغزی
(F): پوشش ضد آب بصورت طولی

۳- زره:
F.: زره فولاد گالوانیزه بصورت سیم با مقطع تخت
G.: نوار فولاد گالوانیزه به صورت مارپیچی
R.: زره فولاد گالوانیزه به صورت سیم با مقطع گرد (مفتول فولادی قلع اندود)

۴- غلاف (پوشش حفاظتی):
K.: غلاف سربی
Y.: غلاف PVC (بین شیلد مسی و یا هادی هم مرکز و زره) (دومین y. در ردیف علامتگذاری)
۲Y: غلاف PE (دومین ۲y در ردیف علامتگذاری)
J.: کابل با مغزی‌های کدگذاری شده سبز / زرد (سبز / رنگ معمولی) -با هادی حفاظتی
O.: کابل بدون مغزی‌های کدگذاری شده سبز / زرد (سبز / رنگ معمولی) -با هادی حفاظتی

کدگذاری براساس نوع و شکل هادی‌های کابل:
RE: هادی تک رشته‌ای مقطع گرد RM: هادی چند رشته‌ای مقطع گرد
SE: هادی با رشته دارای مقطع قطاعی شکل
SM: هادی که هر رشته دارای مقطع قطاعی شکل و هر یک شامل چند رشته باشد.
RF: هادی چند رشته‌ای مقطع گرد و قابل انعطافبرخی دیگر از این حرف طبق استاندارد المان V.D.E به شرح زیر می‌باشد:
N.: کابل با هادی مسی

NR: کابل با هادی آلومینیوم
H.: علامت ورق متالیزه
T.: سیم تحمل کننده در کابل کشی هوایی
R.: هادی دایره‌ای شکل
E.: هادی یک رشته و دایره‌ای شکل
M.: هادی چند رشته
S.: هادی به شکل مثلث
– شناسایی کابل ها:
سایز سیم‌ها و کابل‌ها بر حسب سطح مقطع طبقه بندی شده و طبق جدول زیر است:
۰.۵ – ۰.۷۵ – ۱ – ۱.۵ – ۲.۵ – ۴-۶-۱۰-۱۶-۲۵-۳۵-۵۰-۷۰-۹۵-۱۲۰-۱۵۰-۱۸۵-۲۴۰-۳۰۰-۴۰۰-۵۰۰برای مشخص نمودن یک کابل یا سیم ابتدا تعداد رشته و سپس سطح مقطع سیم از هادی‌ها را ذکر می‌کنند مانند کابل ۴*۲ که یعنی کابلی که دو رشته هادی به سطح مقطع ۴ دارد.
در کابل‌های چند رشته و از سایز ۱۶ به بالا، سیم‌های فاز و نول دارای مقاطع مختلف هستند. در اکثر کابل‌ها سیم نول به اندازه دو مرتبه از سیم فاز کمتر است، اما در کابل‌های با سطح مقطع بالا این اختلاف تا سه هم می‌رسد.
سایز کابل‌ها با هادی چند رشته به شرح زیر می‌باشد.
۱.۵*۴، ۲.۵*۴، ۴*۴، ۶*۴، ۱۰*۴، ۱۶*۴، ۱۰+۲۵*۳، ۱۶+۳۵*۳، ۲۵+۵۰*۳، ۷۰+۱۲۰*۳، ۷۰+۱۵۰*۳، ۹۵+۱۸۰*۳، ۱۲۰+۲۴۰*۳

کابل‌های رایج در پست‌های فشار قوی:
با توجه به کد‌های ارائه‌شده در فوق از انواع زیر می‌باشند:
* کابل‌های کنترل و حفاظت:
این کابل‌ها به منظور انتقال سیگنال‌های آنالوگ (بعنوان مثال جریان‌های عبوری از خط و یا سایر تجهیزات و ولتاژ نقاط مختلف پست) و سیگنال‌های دیجیتال (بعنوان مثال باز یا بسته کردن کلید‌ها و فرمان‌های مربوطه) به کار می‌روند. این سیگنال‌ها با اهداف کنترل و اندازه‌گیری (باز و بسته کردن خط و… اندازه‌گیری جریان، توان، انرژی و…) و حفاظت در نقاط مختلف پست مورد استفاده قرار می‌گیرند.
کابل‌های کنترل معمولاً با سیگنال‌هایی با ولتاژ و جریان پایین و در نتیجه قدرت کم سر و کار دارند. جهت بالا رفتن دقت عملکرد تجهیزات اندازه‌گیری و کنترل باید میزان اعوجاج و اختلاف بین ورودی و خروجی کابل کنترل حداقل گردد.کابل NYY-J
کابل با هادی مسی و عایق PVC ترموپلاستیک و غلاف PVC و کد رنگی مغزی ها.
این نوع کابل برای کنترل، انتقال سیگنال‌ها از جمله ترانسفورماتور‌های جریان و ولتاژ مورد استفاده قرار می‌گیرد. کاربرد نوع کابل در مکان‌هایی است که هیچ حفاظت خاصی در مقابل صدمات مکانیکی ضروری نباشد. همچنین اضافه بار‌های گذاری کوچکی را تحمل می‌کنند.

کابل NTRGY – J. (تا ۷´۲.۵ یا ۴´۶) و کابل (NYFGY (۱۰´۲.۵ یا ۴´۱۰ به بالا
کابل با هادی مسی، عایق PVC ترموپلاستیک، زره سیم فولادی گالوانیزه با مقطع گرد، نوار محافظ در مقابل پیچش مغزی‌ها از جنس سیم فولادی گالوانیزه مقطع گرد به همراه غلاف PVC و کد رنگی مغزی ها.
این نوع کابل برای کنترل، انتقال سیگنال‌ها از جمله ترانسفورماتور‌های جریان و ولتاژ مورد بهره برداری قرار می‌گیرد. کاربرد این نوع کابل در مکان‌هایی است که حفاظت قوی در مقابل صدمات مکانیکی ضروری می‌باشد. این نوع کابل اضافه ولتاژ‌های گذرای کوچکی را می‌تواند تحمل نماید. این کابل دارای زره از نوع فولاد گالوانیزه شده می‌باشد.کابل NYCY
کابل یا هادی مسی و عایق PVC ترمو پلاستیک و هادی هم محور مسی و غلاف PVC
این نوع کابل برای کنترل، انتقال سیگنال‌ها از جمله ترانسفورماتور‌های جریان و ولتاژ بکار می‌رود. کاربرد این نوع کابل در مصارفی است که اضافه ولتاژ‌های ولتاژ‌های گذرا ممکن است به آن‌ها آسیب برسانند. به عنوان مثال در خطوط که تجهیزات الکترونیکی را به هم متصل می‌نمایند، بکار می‌رود. حفاظت مکانیکی اغلب موردنیاز نیست.

کابل NYY:کابل یا هادی مسی رشته‌ای و عایق PVC ترموپلاستیک و غلاف PVC.

کابل J-Y (ST) Y.: این کابل‌ها برای کنترل از راه دور، اندازه گیری و ارسال سیگنال‌ها و همچنین ارتباطات تلفنی مورد استفاده قرار می‌گیرند. این کابل‌ها اغلب در مناطق خشک، مرطوب و نصب در فضای باز بکار می‌روند.
*کابل‌های فشار متوسط و فشار ضعیف:
این کابل‌ها جهت عبور جریان بار و تغذیه توان مورد استفاده قرار می‌گیرند. به کابل‌های با ولتاژ بیش از ۱۰۰۰ ولت کابل‌های فشار متوسط و به کابل‌های با ولتاژ نامی ۱۰۰۰ ولت یا کمتر کابل فشار ضعیف می‌گویند. اغلب کابل‌های فشار متوسط جهت ولتاژ‌های ۲۰ کیلو ولت در پست‌های فوق توزیع و انتقال مورد استفاده قرار می‌گیرد. در انواع قدیمی‌تر و در بعضی پست‌های موجود هنوز هم از کابل‌های روغنی استفاده می‌گردد.

کد گذاری سیم و کابل های برق مطابق استاندارد VDE

 براساس استاندارد بین المللی VDE شماره ۰۲۷۱ کابلهای قدرت و کنترل بصورت زیر کد گذاری می‌شوند.
۱ – ۸ – ۱ – کد کابل‌های با عایق پلاستیکی
A. هادی آلومینیومی
Y. عایق از نوع پلی وینیل کلراید (PVC) ترموپلاستیک
۲Y عایق از نوع پلی‌اتیلن (PE) ترموپلاستیک
۲X عایق از نوع پلی‌اتیلن کراس لینک شده (XLPE)
C. هادی مسی هم مرکز
CW هادی مسی خالص بفرم پیچیده شده
CE هادی مسی هم مرکز برای کابل‌های سه مغزی
S. شیلد مسی
SE شیلد مسی برای هر مغزی مجزا از کابل سه مغزی
K. غلاف سربی
Y. پوشش حفاظتی PVC بین شیلد مسی و یا هادی هم مرکز و زره
F. زره فولاد گالوانیزه بصورت سیم با مقطع تخت
R. زره فولاد گالوانیزه بصورت سیم با مقطع گرد
G. نوار فولاد گالوانیزه جلوگیری از پیچش
Y. غلاف PVC
۲Y غلاف PE
J. کابل با مغزی‌های کدگذاری شده سبز / زرد (سبز / رنگ معمولی) (kv ۱ / ۶ / ۰)
O. کابل بدون مغزی‌های کدگذاری شده سبز / زرد (سبز / رنگ معمولی) (kv ۱ / ۶ / ۰)
– کدگذاری براساس نوع و شکل هادی‌های کابل:
RE هادی تک‌رشته‌ای مقطع گرد
RM هادی چندرشته‌ای مقطع گرد
SE هادی با رشته دارای مقطع قطاعی شکل
SM هادی که هر رشته دارای مقطع قطاعی شکل و هر یک شامل چند رشته باشد.
RF هادی چند رشته‌ای مقطع گرد و قابل انعطاف
برای شناسائی کابل‌ها از حروفی استفاده میشود که روی کابل‌ها نوشته شده است برخی از این حرف طبق
استاندارد المان V.D.E بشرح زیر میباشد:
N. کابل با هادی مسی
NR کابل با هادی ألومینیوم
Y. علامت عایق پرتو دور میباشد
H. علامت ورق متالیزه میباشد
T. سیم تحمل کننده در کابل کشی هوایی
R. حفاظت فولادی نواری شکل
Y. روکش کمربندی پرتو دور
R. هادی دایره‌ای شکل میباشد
E. هادی یک رشته و دایرهای میباشد
M. هادی چند رشته
S. هادی بشکل مثلث
مثال:
روی کابلی نوشته شده Nyyre– ۰. ۶ / ۱kv مشخصات آن چیست؟
N. هادی از جنس مس
Y. روکش هادی از جنس P.V.C
Y. روکش کمربندی از جنس P.V.C
R. هادی بشکل دایره میباشد. (سطح مقطع کابل)
E. هادی یک رشته و مفتولی میباشد؛ و حداکثر ولتاژ مجاز بین فاز و نول ۶۰۰ ولت و حداکثر ولتاژ مجاز بین دو فاز حداکثر ۱۰۰۰ ولت میباشد.
شناسائی کابلها:
سایز سیم‌ها و کابل‌ها بر حسب سطح مقطع طبقه بندی شده و طبق جدول زیر است:
۰. ۵ – ۰. ۷۵ – ۱ – ۱. ۵ – ۲. ۵ – ۴ – ۶ – ۱۰ – ۱۶ – ۲۵ – ۳۵ – ۵۰ – ۷۰ – ۹۵ – ۱۲۰ – ۱۵۰ – ۱۸۵ – ۲۴۰ – ۳۰۰ – ۴۰۰ – ۵۰۰
برای مشخص نمودن یک کابل یا سیم ابتدا تعداد رشته و سپس سطح مقطع سیم از هادی‌ها را ذکر میکنند مانند
کابل ۴ * ۲ که یعنی کابلی که دو رشته هادی به سطح مقطع ۴ دارد.
در کابل‌ها چند رشته و از سایز ۱۶ به بالا سیمهای فاز و نول دارای مقاطع مختلفند در اکثر کابل‌ها سیم نول به
اندازه دو مرتبه از سیم فاز کمتر است، اما در کابلهای با سطح مقطع بالا این اختلاف تا سه هم میرسد سایز کابل‌ها با هادی چند رشته به شرح زیر میباشد.
۱. ۵ * ۴، ۲. ۵ * ۴، ۴ * ۴، ۶ * ۴، ۱۰ * ۴، ۱۶ * ۴، ۱۰ + ۲۵ * ۳، ۱۶ + ۳۵ * ۳، ۲۵ + ۵۰ * ۳، ۷۰ + ۱۲۰ * ۳، ۷۰ + ۱۵۰ * ۳، ۹۵ + ۱۸۰ * ۳، ۱۲۰ + ۲۴۰ * ۳
مثال: کابل ۱۰ + ۲۵ * ۳ چه کابلی میباشد؟
این کابل سه هادی به سطح مقطع ۲۵ میلیمتر مربع برای فازهای اصلی و یک هادی به سطح مقطع ۱۰ میلیمتر مربع برای نول دارد.
کابل‌های رایج در پست‌های فشار قوی:
با توجه به کدهای ارائه‌شده در فوق از انواع زیر می‌باشند:
– کابلهای کنترل و حفاظت:
این کابل‌ها به منظور انتقال سیگنالهای آنالوگ (بعنوان مثال جریان‌های عبوری از خط و یا سایر تجهیزات و ولتاژ نقاط مختلف پست) و سیگنال‌های دیجیتال (بعنوان مثال باز یا بسته کردن کلید‌ها و فرمان‌های مربوطه) بکار می‌روند. این سیگنال‌ها با اهداف کنترل و اندازه‌گیری (باز و بسته کردن خط و… اندازه‌گیری جریان، توان، انرژی و…) و حفاظت در نقاط مختلف پست مورد استفاده قرار می‌گیرند.
کابل‌های کنترل معمولاً با سیگنالهایی با ولتاژ و جریان پایین و در نتیجه قدرت کم سر و کار دارند. جهت بالا رفتن دقت عملکرد تجهیزات اندازه‌گیری و کنترل باید میزان اعوجاج و اختلاف بین ورودی و خروجی کابل کنترل حداقل گردد.
کابل NYY-J
کابل با هادی مسی و عایق PVC ترموپلاستیک و غلاف PVC و کد رنگی مغزی‌ها.
این نوع کابل برای کنترل، انتقال سیگنال‌ها از جمله ترانسفورماتورهای جریان و ولتاژ مورد استفاده قرار می‌گیرد. کاربرد نوع کابل در مکانهایی است که هیچ حفاظت خاصی در مقابل صدمات مکانیکی ضروری نباشد. همچنین اضافه بارهای گذاری کوچکی را تحمل می‌کنند.
کابل NTRGY – J. (تا ۷ ´ ۲. ۵ یا ۴ ´ ۶) و کابل NYFGY (۱۰ ´ ۲. ۵ یا ۴ ´ ۱۰ به بالا)
کابل با هادی مسی، عایق PVC ترموپلاستیک، زره سیم فولادی گالوانیزه با مقطع گرد، نوار محافظ در مقابل پیچش مغزی‌ها از جنس سیم فولادی گالوانیزه مقطع گرد به همراه غلاف PVC و کد رنگی مغزی‌ها.
این نوع کابل برای کنترل، انتقال سیگنال‌ها از جمله ترانسفورماتورهای جریان و ولتاژ مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد. کاربرد این نوع کابل در مکانهایی است که حفاظت قوی در مقابل صدمات مکانیکی ضروری می‌باشد. این نوع کابل اضافه ولتاژهای گذرای کوچکی را می‌تواند تحمل نماید. این کابل دارای زره از نوع فولاد گالوانیزه شده می‌باشد.
کابل NYCY
کابل یا هادی مسی و عایق PVC ترمو پلاستیک و هادی هم محور مسی و غلاف PVC
این نوع کابل برای کنترل، انتقال سیگنال‌ها از جمله ترانسفورماتورهای جریان و ولتاژ بکار می‌رود. کاربرد این نوع کابل در مصارفی است که اضافه ولتاژهای ولتاژهای گذرا ممکن است به آن‌ها آسیب برسانند. بعنوان مثال در خطوط که تجهیزات الکترونیکی را بهم متصل می‌نمایند، بکار می‌رود. حفاظت مکانیکی اغلب موردنیاز نیست.کابل NYY:کابل یا هادی مسی رشته‌ای و عایق PVC ترموپلاستیک و غلاف PVC.

کابل J-Y (ST) Y.: این کابل‌ها برای کنترل از راه دور، اندازه‌گیری و ارسال سیگنال‌ها و همچنین ارتباطات تلفنی مورد استفاده قرار می‌گیرند. این کابل‌ها اغلب در مناطق خشک، مرطوب و نصب در فضای باز بکار می‌روند.
– کابلهای فشار متوسط و فشار ضعیف:
این کابل‌ها جهت عبور جریان بار و تغذیه توان مورد استفاده قرار می‌گیرند. به کابلهای با ولتاژ بیش از ۱۰۰۰ ولت کابلهای فشار متوسط و به کابلهای با ولتاژ نامی ۱۰۰۰ ولت یا کمتر کابل فشار ضعیف می‌گویند.
اغلب کابلهای فشار متوسط جهت ولتاژ‌های ۲۰ کیلو ولت در پستهای فوق توزیع و انتقال مورد استفاده قرار می‌گیرد. در انواع قدیمی‌تر و در بعضی پستهای موجود هنوز هم از کابلهای روغنی استفاده می‌گردد.

منبع : برق نیوز

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *