مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36

لوله برق خم سرد نمره ۲۱

جهت عبور سیم و کابل ها و محافظت از آن ها از انواع لوله برق استفاده می شود. یکی از

لوله برق خم سرد نمره ۱۶

جهت عبور سیم و کابل ها و محافظت از آن ها از انواع لوله برق استفاده می شود. یکی از

لوله برق خم سرد نمره ۱۳

جهت عبور سیم و کابل ها و محافظت از آن ها از انواع لوله برق استفاده می شود. یکی از

در مواردی که از لوله های پی وی سی خم سرد استفاده گردد انجام فرایند لوله کشی برق راحت تر بوده و تعداد اتصالات مصرفی نیز کاهش می یابد.