مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36

لوله برق خم گرم نمره ۲۱

جهت عبور سیم و کابل ها و محافظت از آن ها از انواع لوله برق استفاده می شود. یکی از

لوله برق خم گرم نمره ۱۶

جهت عبور سیم و کابل ها و محافظت از آن ها از انواع لوله برق استفاده می شود. یکی از

لوله برق خم گرم نمره ۱۳

جهت عبور سیم و کابل ها و محافظت از آن ها از انواع لوله برق استفاده می شود. یکی از

استفاده از لوله های خم گرم مرسوم بوده که درسال های اخیر استقبال خرید به سمت لوله های خم سرد بیشتر شده است.