مشاهده فیلترها

لیست قیمت کلید و پریز اشنایدر

 

نام کالامدل آسفورا
سفید / کرم
مدل آسفورا
رنگی
کلید یک پل7000076200
کلید یک چراغدار7850098500
کلید دو پل 85000100500
کلید دو پل چراغدار.............................
کلید تبدیل8500092400
کلید تبدیل چراغدار85500115500
کلید کراکس102500105000
شاسی زنگ7300086500
شاسی زنگ چراغدار90000110500
شاسی تایمر7300086500
شاسی تایمر چراغدار90000110500
پریز برق ساده65000.........
پریز برق ارت دار88000.........
پریز ارتدار با محافظ103000107000
پریز برق درب دار107000127200
پریز برق UPS103000103000
پریز آنتن انتهایی100000113400
پریز آنتن میانی100000113400
TV-R........……..
انتهایی TV-SAT362000393600
میانی TV-SAT370000393600
انتهایی TV-R-SAT……………….
میانی TV-R-SAT……….……….
TV-SAT-SAT470000……….
ماهواره تکی144500225800
تلفن تک سوکت90000113400
تلفن دو سوکت132500145200
شبکه تک سوکت CAT5176500230000
شبکه تک سوکت CAT6217000267000
شبکه دو سوکت CAT5311000314000
شبکه دو سوکت CAT6361000362000
تلفن و شبکه CAT6286500296500
صوتی172000247000
دیمر847000887000
آشکارساز حرکت……….……….
بیزر120000120000
کادر تکی1100064800
کادر دوتایی35000109500
کادر سه تایی52000166200
کادر چهارتایی62000207000
کادر پنج تایی75000238000
کادر شش تایی90000291600

هیچ محصولی یافت نشد.