مشاهده فیلترها

مدل امگا (21)

مدل کریستال (22)

مدل ویرا (22)

ویرا الکتریک تولید ایران بوده و از کیفیت بالایی برخوردار می باشد. همچنین دارای طرح های متنوع و زیبا جهت انتخاب سازندگان و کارفرمایان می باشد که مطابق با استاندارد های روز دنیا تولید و عره می گردند.

کلید و پریز های ویرا با از قیمت بسیار مناسب و در عین حال کیفیت بسیار بالا برخورداد هستند. کلید و پریز های ویرا دارای مدل های متنوع شامل : مدل ویرا ، مدل امگا ، مدل کریستال و مدل آلفا می باشد.

لیست قیمت محصولات ویرا الکتریک – مدل ویرا (20 بهمن 1399)

     نام قیمت (تومان) توضیحات
کلید یک پل 17600 / 20100 / 24380 سفید / بژ / بارانی
کلید دو پل 18950 / 21500 / 25900 سفید / بژ / بارانی
کلید تبدیل 18170 / 20700 / 25400 سفید / بژ / بارانی
پریز برق محافظ دار 17600 / 20100 / 23780 سفید / بژ / بارانی
پریز برق ارت دار 18950 / 21450 / 25760 سفید / بژ / بارانی
فیش آنتن 18950 / 21450 / 25000 سفید / بژ / بارانی
تک سوکت تلفن 18170 / 20670 / 25000 سفید / بژ / بارانی
شاسی زنگ/تایمر 18170 / 20670 / 24680 سفید / بژ / بارانی
پریز برق با پشتی سرامیکی 18950 / 21450 / 25760 سفید / بژ / بارانی
پریز ارت با پشتی سرامیکی 21860 / 24360 / 28000 سفید / بژ / بارانی
کلید سه پل 32900 / 35400 / 39750 سفید / بژ / بارانی
سوکت دوبل 18950 / 21450 / 25760 سفید / بژ / بارانی
پریز ارت UPS محافظ دار 19990 / 22490 / 28000 سفید / بژ / بارانی
کلید کولر 32900 / 35400 / 43900 سفید / بژ / بارانی
زنگ ملودی 32900 / 35400 / 41400 سفید / بژ / بارانی
دیمر 57700 / 60200 / 67600 سفید / بژ / بارانی
سوکت شبکه CAT6 47200 / 49700 / 49700 سفید / بژ / بارانی
فیش آنتن مرکزی 48900 / 51390 / 67650 سفید / بژ / بارانی
فیش آنتن ماهواره 22900 / 25400 / 29200 سفید / بژ / بارانی
فیش بلندگو 22900 / 25400 / 29200 سفید / بژ / بارانی
کلید کراکس (صلیبی) 24900 / 27400 / 32000 سفید / بژ / بارانی
قاب تک خانه 4000 / 7000 سفید / بژ
قاب دو خانه 9300 / 13000 سفید / بژ
قاب سه خانه 12900 / 16950 سفید / بژ
قاب چهار خانه 16600 / 22000 سفید / بژ

لیست قیمت محصولات ویرا الکتریک – مدل امگا سفید / مشکی (20 بهمن 1399)

     نام قیمت (تومان) توضیحات
کلید یک پل 32880 سفید / مشکی
کلید دو پل 34500 سفید / مشکی
کلید تبدیل 33050 سفید / مشکی
پریز برق محافظ دار 32880 سفید / مشکی
پریز برق ارت دار 34500 سفید / مشکی
فیش آنتن 34500 سفید / مشکی
تک سوکت تلفن 33050 سفید / مشکی
شاسی زنگ/تایمر 33050 سفید / مشکی
پریز برق با پشتی سرامیکی 34500 سفید / مشکی
پریز ارت با پشتی سرامیکی 37390 سفید / مشکی
کلید سه پل 48900 سفید / مشکی
سوکت دوبل 35400 سفید / مشکی
پریز ارت UPS محافظ دار 35400 سفید / مشکی
کلید کولر 48900 سفید / مشکی
زنگ ملودی 48900 سفید / مشکی
دیمر 74100 سفید / مشکی
سوکت شبکه CAT6 59160 سفید / مشکی
فیش آنتن مرکزی 59160 سفید / مشکی
فیش آنتن ماهواره 35400 سفید / مشکی
فیش بلندگو 35400 سفید / مشکی
کلید کراکس (صلیبی) 37300 سفید / مشکی
قاب تک خانه 13600 سفید / مشکی
قاب دو خانه 29850 سفید / مشکی
قاب سه خانه 39750 سفید / مشکی
قاب چهار خانه 63960 سفید / مشکی

لیست قیمت محصولات ویرا الکتریک – مدل امگا طلایی (20 بهمن 1399)

     نام قیمت (تومان) توضیحات
کلید یک پل 35180 قاب طلایی/ وسط طلایی
کلید دو پل 36800 قاب طلایی/ وسط طلایی
کلید تبدیل 35360 قاب طلایی/ وسط طلایی
پریز برق محافظ دار 35180 قاب طلایی/ وسط طلایی
پریز ارت دار 36800 قاب طلایی/ وسط طلایی
فیش آنتن 36800 قاب طلایی/ وسط طلایی
تک سوکت 35360 قاب طلایی/ وسط طلایی
شاسی زنگ \ تایمر 35360 قاب طلایی/ وسط طلایی
پریز برق با پشتی سرامیکی 36800 قاب طلایی/ وسط طلایی
پریز ارت با پشتی سرامیکی 39680 قاب طلایی/ وسط طلایی
کلید سه پل 39430 قاب طلایی/ وسط طلایی
سوکت دوبل 37700 قاب طلایی/ وسط طلایی
پریز UPS ارت محافظ دار 37700 قاب طلایی/ وسط طلایی
کلید کولر 51200 قاب طلایی/ وسط طلایی
زنگ ملودي 51200 قاب طلایی/ وسط طلایی
دیمر 76395 قاب طلایی/ وسط طلایی
سوکت شبکه CAT6 61460 قاب طلایی/ وسط طلایی
 آنتن مرکزي (tv،sat) 61460 قاب طلایی/ وسط طلایی
آنتن ماهواره 37700 قاب طلایی/ وسط طلایی
فیش بلندگو 37700 قاب طلایی/ وسط طلایی
کلید کراکس ( صلیبی) 39590 قاب طلایی/ وسط طلایی
قاب تک خانه 15900 قاب طلایی/ وسط طلایی
قاب دو خانه 32850 قاب طلایی/ وسط طلایی
قاب سه خانه 42850 قاب طلایی/ وسط طلایی
قاب چهار خانه 65800 قاب طلایی/ وسط طلایی

لیست قیمت محصولات ویرا الکتریک – مدل کریستال سفید/مشکی (20 بهمن 1399)

     نام قیمت (تومان) توضیحات
کلید یک پل 27700 سفید / مشکی
کلید دو پل 28370 سفید / مشکی
کلید تبدیل 27860 سفید / مشکی
پریز برق محافظ دار 27560 سفید / مشکی
پریز ارت دار 28370 سفید / مشکی
فیش آنتن 28370 سفید / مشکی
تک سوکت 28370 سفید / مشکی
شاسی زنگ \ تایمر 27860 سفید / مشکی
برق با پشتی سرامیکی 28370 سفید / مشکی
پریز ارت با پشتی سرامیکی 27850 سفید / مشکی
کلید سه پل 43995 سفید / مشکی
سوکت دوبل 4 خط 29890 سفید / مشکی
ارت محافظ دار UPS 29850 سفید / مشکی
کلید کولر 39750 سفید / مشکی
زنگ ملودي 42390 سفید / مشکی
دیمر 67770 سفید / مشکی
سوکت شبکه CAT6 56980 سفید / مشکی
 آنتن مرکزي (tv،sat) 56980 سفید / مشکی
آنتن ماهواره 29850 سفید / مشکی
فیش بلندگو 29850 سفید / مشکی
کلیدکراکس ( صلیبی) 31880 سفید / مشکی
قاب تک خانه 13600 سفید / مشکی
قاب دو خانه 29850 سفید / مشکی
قاب سه خانه 39750 سفید / مشکی
قاب چهار خانه 63960 سفید / مشکی