مشاهده فیلترها

سیم و کابل ابهر (1)

سیم و کابل سیمکو (2)

کرمان و کاویان (1)

سیم و کابل آرین ابهر (1)

سیم و کابل لوشان (1)

سیم و کابل افشار نژاد خراسان (37)

سیم و کابل البرز الکتریک نور (لینکو) (91)

سیم و کابل راد افشان سحر (2)

سیم و کابل نوید (2)

سیم و کابل

انواع سیم و کابل برق، تجهیزات مهمی در سیستم الکتریکی هستند. این دو مفهومی کاملاً متفاوت دارند. یک سیم از یک هادی الکتریکی منفرد ساخته شده است، در حالی که یک کابل متشکل از یک گروه یا یک باندل (دسته) از سیم‌های چندگانه است که درون یک پوسته مشترک قرار گرفته‌اند. از سیم و کابل برای حمل جریان الکتریکی استفاده می‌شود.

کاربرد سیم و کابل استاندارد

امروزه به دلیل پیشرفت فناوری، تقریباً انرژی همه دستگاه‌ها از طریق برق تأمین می‌شود. چه در داخل خانه و چه در فضای بیرون، ما به برق مطمئن و بدون وقفه نیاز داریم که با انواع سیم و کابل مناسب به ما می‌رسد. نه تنها در بخش برق از کابل‌ها و سیم‌ها برای انتقال و توزیع برق به خانه و صنایع استفاده می‌شود، بلکه بخش مخابرات نیز بر انواع سیم و کابل برای انتقال بی‌وقفه داده‌ها متکی است. در این آموزش، انواع سیم و کابل را مرور می‌کنیم.

قسمت های مختلف سیم وکابل

مغزی

روکش

انواع سیم وکابل

سیم افشان

سیم مفتول

سیم نایلون (بند تخت)

کابل کیسه ای

کابل افشان

کابل سازمانی

کابل افشان دو روکشه

کابل مفتول

کابل افشان شیلددار

کابل مخابراتی

کابل مخابراتی هایی (طوسی)

کابل مخابراتی زمینی (مشکی)

کابل شبکه

کابل آنتن

کابل کواکسیال

کابل زوجی

کابل کولری

کابل افشان با روکش ضد حریق

کابل جوش

کابل کنترل

کابل کنترل شیلددار

کابل نسوز شیلددار

کابل فرمان

کابل آلومینیوم

کابل تخت

کابل خود نگه دار

شرکت های تولید کننده سیم و کابل

شرکت سیموکابل افشار نژاد خراسان

شرکت سیم وکابل ابهر

شرکت سیموکابل البرز الکتریک نور (لینکو)

شرکت سیموکابل آرین ابهر

شرکت سیموکابل سیمکو

شرکت سیموکابل رادافشان سحر

شرکت سیموکابل نوید