مشاهده فیلترها

سیم و کابل افشار نژاد خراسان (17)

سیم و کابل البرز الکتریک نور (لینکو) (91)

سیم و کابل راد افشان سحر (2)

سیم و کابل نوید (2)

سیم و کابل

انواع سیم و کابل برق، تجهیزات مهمی در سیستم الکتریکی هستند. این دو مفهومی کاملاً متفاوت دارند. یک سیم از یک هادی الکتریکی منفرد ساخته شده است، در حالی که یک کابل متشکل از یک گروه یا یک باندل (دسته) از سیم‌های چندگانه است که درون یک پوسته مشترک قرار گرفته‌اند. از سیم و کابل برای حمل جریان الکتریکی استفاده می‌شود.

کاربرد سیم و کابل استاندارد

امروزه به دلیل پیشرفت فناوری، تقریباً انرژی همه دستگاه‌ها از طریق برق تأمین می‌شود. چه در داخل خانه و چه در فضای بیرون، ما به برق مطمئن و بدون وقفه نیاز داریم که با انواع سیم و کابل مناسب به ما می‌رسد. نه تنها در بخش برق از کابل‌ها و سیم‌ها برای انتقال و توزیع برق به خانه و صنایع استفاده می‌شود، بلکه بخش مخابرات نیز بر انواع سیم و کابل برای انتقال بی‌وقفه داده‌ها متکی است. در این آموزش، انواع سیم و کابل را مرور می‌کنیم.

قسمت های مختلف سیم وکابل

مغزی

روکش

انواع سیم وکابل

سیم افشان

سیم مفتول

سیم نایلون (بند تخت)

کابل کیسه ای

کابل افشان

کابل سازمانی

کابل افشان دو روکشه

کابل مفتول

کابل افشان شیلددار

کابل مخابراتی

کابل مخابراتی هایی (طوسی)

کابل مخابراتی زمینی (مشکی)

کابل شبکه

کابل آنتن

کابل کواکسیال

کابل زوجی

کابل کولری

کابل افشان با روکش ضد حریق

کابل جوش

کابل کنترل

کابل کنترل شیلددار

کابل نسوز شیلددار

کابل فرمان

کابل آلومینیوم

کابل تخت

کابل خود نگه دار

 

شرکت های تولید کننده سیم و کابل

 

شرکت سیموکابل افشار نژاد خراسان

شرکت سیم وکابل ابهر

شرکت سیموکابل البرز الکتریک نور (لینکو)

شرکت سیموکابل آرین ابهر

شرکت سیموکابل سیمکو

شرکت سیموکابل رادافشان سحر

شرکت سیموکابل نوید

 

 

لیست قیمت (هرمتر-تومان) محصولات  سیم و کابل  ساختمانی (20 بهمن 1399)

سیم افشان افشارنژاد خراسان البرزالکتریک نور آرین ابهر لوشان سیمکو   رادافشان   سحر   سیمیا
0/5*1 * 1270 1256 1310 * 1020
0/75*1 * 1700 1810 1800 * 1550
1*1 2465 2195 2365 2160 2390 2395
1/5*1 3520 2960 3060 3120 3030 3630
2/5*1 5750 4440 4850 4930 4970 5460
4*1 8970 7400 8125 8050 8400 9090
6*1 13199 11355 12350 12190 12550 13890
10*1 43345 18800 19450 20540 21730 21730
کابل افشان افشارنژاد خراسان البرزالکتریک نور آرین ابهر   لوشان سیمکو   رادافشان سحر سیمیا
6*3 46885 39330 40890 40800 45800 45960
6*4 60870 51885 52700 51550 59170 1900
6*5 75845 62965 67465 66500 74000 77725
کابل زوجی-هوایی افشارنژاد خراسان البرزالکتریک نور کرمان لوشان سیمکو رادافشان سحر سیمیا
0/6*2*2 4725 3725 7000 4380 6280
0/6*2*4 8330 6640 12780 7450 9450
0/6*2*6 11620 9500 16830 10500 13000
06*2*10 18320 15700 26730 17950 19270
کابل مخابراتی افشارنژاد خراسان البرزالکتریک نور * لوشان سیمکو رادافشان سحر سیمیا
4/5C-2V
(آنتن)
6800 5950 * 5900 7600 7500
RG59 ساده 4850 * 7100
RG59 ترکیبی 6800 * 7500
کابل کولری افشارنژاد خراسان البرزالکتریک نور آرین ابهر   لوشان سیمکو رادافشان سحر سیمیا
1/5*4 18420 13470 14650 15500 15450
1/5*5 22655 16770 17730 19480 18830
کابل شبکه * * * شهید قندی رویان لگراند نگزنس
UTP * * * 6790 6700
SFTP * * * 9000 9050