مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36
قدرت
بستن

کابل قدرت NYCYRY (وایر آرمور با هادی هم محور) خراسان افشار نژاد

کابل قدرت NYCYRY (وایر آرمور با هادی هم محور) ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان افشار نژاد   مشخصات فنی: – کابل
کنترل
بستن

کابل کنترل NYCYRY (وایر آرمور با هادی هم محور) خراسان افشار نژاد

کابل کنترل NYCYRY (وایر آرمور با هادی هم محور) ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان افشار نژاد   مشخصات فنی: – کابل