مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36
کابل
بستن

کابل قدرت N2XY با عایق XLPE خراسان افشارنژاد

کابل قدرت N2XY با عایق XLPE ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان افشارنژاد   مشخصات فنی کابل N2XY: – کابل قدرت N2XY 
آلمیونیومی و ولتاژ نامی
بستن

کابل قدرت NA2XBY آلومینیومی و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان افشار نژاد

کابل قدرت NA2XBY آلومینیومی با عایق XLPE و نوار آرمور ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان افشار نژاد   مشخصات فنی کابل