مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36
آرمور با عایق xlpe
بستن

کابل قدرت N2XRY (وایر آرمور با عایق XLPE) خراسان افشارنژاد

کابل قدرت N2XRY (وایر آرمور با عایق XLPE) ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان افشارنژاد   مشخصات فنی: – کابل قدرت N2XRY
کابل قدرت
بستن

کابل قدرت N2XBY ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان افشارنژاد

کابل قدرت N2XBY (نوار آرمور با عایق XLPE) ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان افشارنژاد   مشخصات فنی: – کابل قدرت مطابق