مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36
سیم
بستن

سیم‌های اتومبیلی با عایق‌های کاهش یافته AVS و AVSS خراسان افشارنژاد

سیم‌های اتومبیلی با عایق‌های کاهش یافته AVS و AVSS خراسان افشارنژاد مشخصات فنی: – سیم‌های اتومبیلی مطابق KES D-C626 ,
سیم
بستن

سیم‌های اتومبیلی T2 , C°۱۰۰ مطابق PSA خراسان افشارنژاد

سیم‌های اتومبیلی T2 , C°۱۰۰ مطابق PSA خراسان افشارنژاد مشخصات : – سیم‌های اتومبیلی مطابق استاندارد STE 9609503299 جهت اتومبیل پژو
سیم
بستن

سیم‌های اتومبیلی با عایق بدون هالوژن خراسان افشارنژاد

سیم‌های اتومبیلی با عایق بدون هالوژن و دمای کاری T3 , C°۱۲۵ مطابق PSA خراسان افشارنژاد مشخصات فنی: – سیم‌های