کواکسیال

کابل کواکسیال چیست و چگونه از آن استفاده می شود؟

کابل کواکسیال یک کابل الکتریکی به همراه هادی مسی و  عایق محافظ در اطراف آن است.که شبکه فلزی آن را احاطه کره است. که از تداخل سیگنال و گ...

ادامه مطلب