مراقب پریزهای آویزان باشید!

زنگ خطر تعویض کلید و پریز برق ، چه زمانی نیاز به تعویض داریم؟

اتفاقات و خطرات ناشی از حوادث الکتریکی یکی از ترسناک ترین دسته اتفاقات به شمار می روند و قطعا هیچکس نیست که علاقه داشته باشد همچین اتفا...

ادامه مطلب